Meny Lukk

Føremål

Tyinkrysset/Filefjell

Føremålet for idrettslaget er å fremje idrettsaktivitetar for fastbuande og eigarar av fritidsbustader i Vang kommune.

Idrettslaget vil vera eit fleiridrettslag og vil famne om:

  • Ski
  • Alpint
  • Sykkel
  • Løping
  • Orientering

Me er organisert i Norges Idrettsforbund og ønsker å fremme hvilken verdi idretten har, fysisk som moralsk. Idrettslaget skal fremme aktiviteter både vinter og sommer.

Øvste myndigheit i Idrettslaget er årsmøtet som blir helde innen utgangen av februar månad. I perioden mellom årsmøtene leias idrettslaget av Hovedstyret. Hovedstyrets myndigheit er begrensa av gjeldande vedtekter og dei vedtak som årsmøtet har fatta, som f.eks budsjettet.

Hovedstyret består av styreleiar, nestleiar og økonomiansvarlig som veljast eksplisitt av årsmøtet i tillegg til 3 styremedlemar.

Roller som Sekretær, Dugnadsansvarleg og Aktivitetsleiar/Sportslig leiar fordelast av styret sjølv.