Meny Lukk

Medlemskap 2023

Me ynskjer alle som har tilhørigheit til området enten som fastbuande eller som eigar av firtidsbustad velkommen som medlem av idrettslaget.
Medlemene og deira støtte vil vera det som gjer at me får til eit levande idrettslag som får til noko.
Det er mogleg å vera medlem av 2 idrettslag, men ein kan kun representera eit om gongen i konkurransar.

Kvifor skal eg verta medlem av Tyin IL

  • Tilgang til aktiviteter med lågterskel-tilbod i området
  • Ditt bidrag vil gje oss mogleheiter til å investere/utvikla fjellet.
  • Du blir med i eit felleskap som knyt fjellet saman og du blir kjend med folk med like interesser
  • Du kan være med å påvirke tilbodene me har og utviklingspotensialet framover.
  • Har du talent for å vera instruktør, vil du få muligheit til å utvikle/opplære andre.
  • Me har som motto at me skal tilby aktivitetar heile året.

Medlemskap(pr år) – ut 2023

  • Enkeltmedlem voksen : 150,- med stemmerett i årsmøtet
  • Enkeltmedlem barn u 17: 75,. Ingen stemme i årsmøtet
  • Familie (2v med mer enn 1b i samme husstand): 400,- , 2 stemmer i årsmøtet(Kun over 17 år)

Betaling av medlemskap skjer med

til nummer 635946
(Dersom nokon ynskjer å betale direkte til kontonummer, ta kontakt med oss på okonomi@tyinil.no)

Meld deg inn her